מעקסיקאַנס — זיבעט אין נומער (מיליאָן) מענטשן אין די וועלט

פון די באַפעלקערונג איז מעסטיזאָו, י

ע. די קינדסקינדער פון געמישט מערידזשיז צווישן ווייץ און ינדיאַנס, צוואַנציק — קינדסקינדער פון אייראפעער, עלף ינדיאַנס, פון וואָס די מערסט סך קינדסקינדער פון די אַזטעקס

About